Rainforest Alliance


Efor Çay, bağımsız ve uluslararası bir kuruluş olan Yağmur Ormanları Birliği (Rainforest Alliance)'nin sürdürülebilir tarım sertifikasyonu kapsamında çay kategorisinde verilen sertifikaya 2016 yılından beri sahiptir.

Söz konusu sertifikasyon kapsamında, "Rainforest Alliance Sürdürülebilir Tarım Standardı"nda belirtilen kapsamlı çevresel, sosyal ve ekonomik kriterleri kuruluşların karşılayıp karşılamadıkları kontrol edilmektedir. Yağmur Ormanları Birliği'nin misyonu “doğayı korumak ve çiftçilerin ve orman topluluklarının yaşamlarını iyileştirmek için sosyal ve piyasa güçlerini kullanarak daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak”tır.

70’den fazla ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en saygın çevreci organizasyonlarından biri olan Yağmur Ormanları Birliği, tarımın çevresel etkilerini azaltmakta, toplumsal ve ekonomik fayda sağlayarak milyonlarca insanın yaşamına dokunmaktadır.

Yağmur Ormanları Birliği'nin Gönüllü Sürdürülebilirlik Standartları*, Fairtrade, UTZ Certified ve Organic gibi  kuruluşların çay sektöründe kabul gören standartları arasında dünya genelinde uygulama bakımından birinci sırada gelmektedir.

* Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Standartları Forumu, Gönüllü Sürdürülebilirlik Standartlarını, "temel insan haklarına saygı, işçi sağlığı ve güvenliği, üretimin çevresel etkileri, toplum ilişkileri, arazi kullanım planlaması ve diğer hususlara ilişkin üreticilerden, tüccarlardan, imalatçılardan, perakendecilerden veya hizmet sağlayıcılardan talep edilebilecek şartları belirleyen standartlar" şeklinde tanımlamaktadır.

RA SERTİFİKASI